Selecteer een pagina

Versie 2023-19

Als in het factuurscherm een linkertab is gekozen en daarna op herberekenen wordt gedrukt, blijft de tab actief. Eerder werd na herberekenen de tab gereset naar de eerste tab. Het menu voor facturen en boekingen (boven de kolom Te factureren) is uitgebreid met een...

Versie 2023-18

In het facturatiescherm is het nu mogelijk om de scheepsgegevens te wijzigen. Belangrijk. De gegevens worden gewijzigd in de factuur maar ook in de opdracht, de activiteit en het eventuele S-formulier (waardoor het mogelijk wordt om na wijziging een S-formulier...

Versie 2023-17

In het offertescherm en de directe opdracht kan worden aangegeven dat de inzameling een WAX inzameling betreft. Hierdoor wordt extra functionaliteit geactiveerd, zie verder: In het onderhoudsscherm algemeen, kan bij de tab mailinstellingen nu een standaard tekst...

Versie 2023-16

In onderhoudsscherm financiën, tab factureren is toegevoegd dat de wijze waarop factuurnummers bepaald worden, kan worden ingesteld. Vooralsnog keuze uit twee mogelijkheden In onderhoudsscherm financiën, tab factureren, is toegevoegd dat de dagboekcode van het...

Versie 2023-15

Knop om regels oplopend op UCRN te sorteren toegevoegd in scherm havenfactuur Naast factuurdatum is nu ook inzameldatum opgenomen in het scherm export boekingen naar Exact Knop om regels oplopen op UCRN te sorteren toegevoegd in scherm export boekingen naar Exact Knop...