Selecteer een pagina

Versie 2023-27

Het scherm voor het opmaken van de havenfactuur is iets vereenvoudigd (aantal onduidelijke tellingen zijn verwijderd) en de performance van de filters is verbeterd. Havens kunnen hun indirecte vergoeding via andere havenbedrijf laten verrekenen. In menu onderhoud...

Versie 2023-26

2023-26 De indeling van onderhoud financiële instellingen, tabblad facturen is aangepast. Het scherm is nu opgedeeld in drie kolommen: een kolom voor de manier waarop de factuur wordt opgebouwd, een kolom voor de berekening van de tarieven, betaaltermijn en...

Versie 2023-25

Bij de concept en definitieve factuur (reguliere facturatie) is voortaan een extra tabblad opgenomen. In dit tabblad is de melding aan het havenbedrijf inhoudelijk in te zien. Zo kan gecontroleerd worden of de bezoek-, scheeps-, inzamel- en financiële gegevens juist...

Versie 2023-21

De wijze waarop in offertes de prijs van een afvalstof wordt opgehaald is aangepast, waardoor substantiele performaceverbetering is gerealiseerd. In de berekening van de offerteprijs van afvalproducten wordt nu met meer variabelen rekening gehouden. Bij het bepalen...

Versie 2023-20

Bij het afdrukken van facturen (optie in menu boven kolom te factureren opdrachten) is nu de mogelijkheid toegevoegd om de printer te selecteren. De opstart van het offertescherm is technisch aangepast, waardoor het ca. 35% sneller is geworden. Bij de offerte worden...

Versie 2023-19

Als in het factuurscherm een linkertab is gekozen en daarna op herberekenen wordt gedrukt, blijft de tab actief. Eerder werd na herberekenen de tab gereset naar de eerste tab. Het menu voor facturen en boekingen (boven de kolom Te factureren) is uitgebreid met een...