Selecteer een pagina

Versie 2023-17

In het offertescherm en de directe opdracht kan worden aangegeven dat de inzameling een WAX inzameling betreft. Hierdoor wordt extra functionaliteit geactiveerd, zie verder: In het onderhoudsscherm algemeen, kan bij de tab mailinstellingen nu een standaard tekst...

Versie 2023-16

In onderhoudsscherm financiën, tab factureren is toegevoegd dat de wijze waarop factuurnummers bepaald worden, kan worden ingesteld. Vooralsnog keuze uit twee mogelijkheden In onderhoudsscherm financiën, tab factureren, is toegevoegd dat de dagboekcode van het...

Versie 2023-15

Knop om regels oplopend op UCRN te sorteren toegevoegd in scherm havenfactuur Naast factuurdatum is nu ook inzameldatum opgenomen in het scherm export boekingen naar Exact Knop om regels oplopen op UCRN te sorteren toegevoegd in scherm export boekingen naar Exact Knop...

Versie 2023-14

Het voorbereiden van de havenfactuur is aangepast. In het menu factuur toevoegen, wordt na de keuze havenfactuur een scherm getoond waarin de het overzicht met voor de havenfactuur te selecteren inzamelingen. Hierin kan worden gefilterd en een proefbestand worden...

Versie 2023-13

Bij de financiële instellingen (in het onderhoudsmenu) is het nu mogelijk om te kiezen voor een factuurindeling waarbij de lichter/truck/bakwagen en de ingezamelde stoffen worden gespecificeerd (Model Marpol) of te kiezen voor de indeling waarbij de indirecte kosten...

Versie 2023-12

De mogelijkheid voor een creditfactuur (zonder correctiefactuur) is toegevoegd. De oorspronkelijke facturen worden gecrediteerd, er worden geen nieuwe facturen aangemaakt. Afhankelijk van de instelling wordt een nieuw factuurnummer aangemaakt (voorkeur van SWOC) of...