Selecteer een pagina
  • De mogelijkheid voor een creditfactuur (zonder correctiefactuur) is toegevoegd. De oorspronkelijke facturen worden gecrediteerd, er worden geen nieuwe facturen aangemaakt. Afhankelijk van de instelling wordt een nieuw factuurnummer aangemaakt (voorkeur van SWOC) of wordt een C voor het oorspronkelijke factuurnummer gezet (voorkeur van Marpol).
  • In de offerte kan een klantafspraak worden gekozen. Als dit is gedaan, wordt bij het maken van de concept factuur niet langer het scherm getoond waarin een klantafspraak gekozen kan worden. Automatisch wordt dan de bij de offerte gekozen klantafspraak ingevuld. De klantafspraak kan worden aangepast in het scherm waarin de concept factuur wordt opgesteld.
  • Knoppen waarmee de meldingen naar het havenbedrijf kunnen worden gedaan (in de schermen concept factuur en factuur versturen) zijn voortaan altijd zichtbaar. De tekst op de tweede button is veranderd in EOVM.
  • Het is mogelijk om een extra document mee te sturen met de factuur. Naast de keuze van timesheet en s-formulier is nu een extra document mogelijk (analysedocument of soortgelijk). Het document kan worden geüpload in het tabje Extra document en bij de bijlagen bij de factuur kan nu ook gekozen worden om het extra document mee te sturen met de factuur.