Selecteer een pagina
  • Bij de financiële instellingen (in het onderhoudsmenu) is het nu mogelijk om te kiezen voor een factuurindeling waarbij de lichter/truck/bakwagen en de ingezamelde stoffen worden gespecificeerd (Model Marpol) of te kiezen voor de indeling waarbij de indirecte kosten als lumpsum worden opgenomen, vervolgens de indirecte vergoeding in mindering wordt gebracht en stoffen en extra uren aanvullend worden opgenomen (model SWOC).
  • Bij de haveninstellingen (menu onderhoud) kan nu een e-mailadres worden ingevoerd, waarnaar de excel met het overzicht van de indirecte scheepsbezoeken moet worden gestuurd (e-mailadres ten behoeve van de aanvraag van een SIF nummer).
  • Bij de opstart van het selectiescherm voor de havenfactuur wordt voortaan de haven vooringevuld die het meest waarschijnlijk is.
  • De opstart van het selectiescherm voor de havenfactuur is versneld. Voorheen werden voorbereidende berekeningen uitgevoerd. Omdat de havenfactuur niet dagelijks wordt gebruikt, wordt nu eens per dag op de server de voorbereidende berekeningen uitgevoerd, zodat de opstart van het scherm enorm veel sneller kan zijn.
  • In het onderhoudsmenu is de mogelijkheid voor het invoeren van diverse mailteksten anders vormgegeven. Door het grote aantal teksten, moest een alternatieve (meer compacte) weergave gekozen worden.
  • In het onderhoudsmenu instellingen > tab mailinstellingen is nu een optie toegevoegd voor een standaardmailtekst bij het aanvragen van een SIF nummer.