Selecteer een pagina
  • Het voorbereiden van de havenfactuur is aangepast. In het menu factuur toevoegen, wordt na de keuze havenfactuur een scherm getoond waarin de het overzicht met voor de havenfactuur te selecteren inzamelingen. Hierin kan worden gefilterd en een proefbestand worden gemaakt (excel export). Als de selectie naar wens is, kan de havenfactuur worden klaargezet. Die is zichtbaar in een lichtblauw kaartje in de lijst te factureren.
  • In de lijst te factureren is een havenfactuur zichtbaar aan de lichtblauwe kleur. Als op zo’n kaartje wordt geklikt wordt de concept factuur getoond en kan de inhoud worden gecontroleerd. In de geselecteerde regels kan nog worden gefilterd. Als op Herberekenen wordt gedrukt, wordt ook gelijk een nieuwe PDF aangemaakt. Als de factuur naar wens is, kan eerst een SIF aanvraag worden gedaan. Als op die knop wordt gedrukt, wordt een mail naar de havendienst gestuurd met als bijlage de Excel. Er wordt aangegeven op welk moment het SIF verzoek is verstuurd. Als het SIF nummer is ontvangen, kan de factuur worden verstuurd door op de knop Factureren te drukken.
  • In het selectiescherm voor de havenfactuur is het mogelijk regels uit de selectie te verwijderen door het vinkje vooraan de regel uit te zetten en daarna op de knop [Vernieuw] te drukken.
  • In het facturenscherm is het nu mogelijk om te zoeken op factuurnummer, klantnaam en scheepsnaam
  • In het offertescherm kunnen, nadat een klant is gekozen, alleen nog actieve klantafspraken worden gekozen.
  • In het offertescherm kan nu worden aangegeven of het om een offerte voor een Wax inzameling gaat. Dit is vooralsnog voor later gebruik (automatische mail naar havenbedrijf Rotterdam voor vergoeding en alternatieve vermelding op de havenfactuur)
  • In menu instellingen, financiële instellingen is een optie toegevoegd, waarmee de wijze kan worden ingesteld waarop de havenfactuur wordt weergegeven. Er is keuze uit details (een factuur met op iedere factuurregel bezoekdetails en details van de indirecte vergoeding) of samenvatting (een factuur met slechts 1 factuurregel met daarin het totaal van de geselecteerde inzamelingen, eventueel (handmatig) aangevuld met WAX inzamelingen.
  • De berichten die naar het havenbedrijf worden gestuurd, worden nu ook in ruwe vorm (JSON formaat) in de berichtenlog vastgelegd.