Selecteer een pagina
  • Knop om regels oplopend op UCRN te sorteren toegevoegd in scherm havenfactuur
  • Naast factuurdatum is nu ook inzameldatum opgenomen in het scherm export boekingen naar Exact
  • Knop om regels oplopen op UCRN te sorteren toegevoegd in scherm export boekingen naar Exact
  • Knop om regels oplopen op inzameldatum te sorteren toegevoegd in scherm export boekingen naar Exact
  • Als bij een correctiefactuur met credits een andere klant wordt gekozen, wordt voortaan de klantafspraak leeg gemaakt en kan er een nieuwe (bij de nieuwe klant behorende) klantafspraak worden gekozen.
  • Schermen correctiefactuur maken en versturen zijn aangepast, de implementatie van het selecteren van een (andere) klant/debiteur, een andere prijsafspraak en/of een andere commissionair is verbeterd. Tevens is de indeling licht geoptimaliseerd.
  • In onderhoudsmenu financiële instellingen kan nu het financieel systeem gekozen worden waarnaar moet worden geëxporteerd (CSV formaat). Vooralsnog keuze uit Exact online en Exact Globe.