Selecteer een pagina
 • In het offertescherm en de directe opdracht kan worden aangegeven dat de inzameling een WAX inzameling betreft. Hierdoor wordt extra functionaliteit geactiveerd, zie verder:
 • In het onderhoudsscherm algemeen, kan bij de tab mailinstellingen nu een standaard tekst worden ingevoerd voor de melding van de WAX inzameling.
 • In het onderhoudsscherm haven en havensystemen kan nu het mailadres ingevoerd worden, waarnaar de mail moet worden gestuurd, als er een WAX inzameling is geweest. In de mail wordt gemeld hoeveel WAX is ingezameld, zodat de haven het refund-bedrag per mail kan communiceren.
 • In de onderhoudsscherm instellingen, kan in tabje mail worden aangegeven of mails ivm WAX inzameling automatisch moeten worden verstuurd. Als deze schakelaar op automatisch wordt gezet, wordt automatisch, nadat een opdracht is uitgevoerd en afgemeld door de schipper een mail naar het havenbedrijf gestuurd met daarin de melding van de WAX inzameling. Het kaartje in uitgevoerde opdrachten wordt lichtblauw gezet, zodat duidelijk is dat er niet direct kan worden gefactureerd, maar dat even op de haven gewacht moet worden voor de berekening van de refund-actie.
 • In het facturatiescherm wordt het WAX vinkje automatisch aangevinkt als bij een directe opdracht of bij een offerte is opgegeven dat het om een wax inzameling gaat. Als de mail automatisch is verstuurd, dan wordt ook dit getoond en automatisch aangevinkt. Als de mail nog niet is verstuurd, dan kan als nog het vinkje worden gezet, de mail gaat dan alsnog uit.
 • In het onderhoudsmenu financieel kan bij tab CSV export nu worden aangegeven of onzichtbare factuurregels wel of niet in de export opgenomen moeten worden.
 • Bij de correctiefacturen werden bij de nieuwe facturen de bijlage niet meegestuurd, terwijl die wel aangevinkt waren. Dat is aangepast. Als er sprake is van VOPAK, wordt alleen de UBL Vopak factuur gestuurd, als er een UBL factuur is aangevinkt, dan wordt de PDF met de UBL en bijlagen gestuurd en als er geen UBL factuur moet worden verstuurd, wordt een PDF met bijlagen verstuurd.
 • De bug in de berekening van de door te belasten uren van de slopbarge (afhankelijk van instellingen in geselecteerde klantafspraak) is opgelost.
 • Bug in het bepalen van het type lichter (Slopbarge/bakwagen/truck) bij de concept factuur is opgelost.
 • Bij een directe opdracht worden nu alleen geldige (actieve) klantafspraken getoond.
 • De bug in de herberekening van het factuurtotaal nadat een factuur kortingsregel is verwijderd, is opgelost.