Selecteer een pagina
 • In het facturatiescherm is het nu mogelijk om de scheepsgegevens te wijzigen. Belangrijk. De gegevens worden gewijzigd in de factuur maar ook in de opdracht, de activiteit en het eventuele S-formulier (waardoor het mogelijk wordt om na wijziging een S-formulier opnieuw in te dienen met de gewijzigde scheepsgegevens (dit kan nodig zijn als melding van de havendienst wordt ontvangen dat er geen match is tussen UCRN en IMO nummer))
 • Als een schip IL&T ontheffing heeft voor HAP, dan kan dat worden aangegeven bij onderhoud schepen. Daar kan de startdatum en de einddatum van de ontheffing worden opgegeven.
 • Als een schip IL&T ontheffing heeft voor HAP op het moment dat de inzameling is uitgevoerd (als geen startdatum is ingevuld en de inzameldatum ligt voor de ingevoerde einddatum of als er geen einddatum is ingevuld en de inzameldatum ligt na de startdatum of, als zowel een start- en einddatum zijn ingevuld: als de inzameldatum tussen die datums ligt), dan krijgt de gebruiker een waarschuwing dat voor dit schip/bezoek geen indirecte vergoeding mogelijk is. De HAP toggle wordt automatisch op ‘Geen HAP’ gezet.
 • Als een schip ontheffing heeft op het moment van ETA (Berth) wordt een melding gegeven dat de HAP plicht wordt gereset.
 • Aanpassingen aan de templates voor een duidelijker lijstje met PDF templates
 • Aanpassingen aan de schermen ivm opgefriste huisstijl SWOC
 • In het onderhoudsscherm instellingen, tab gebruikers is nu van iedere gebruiker aan te geven of het een functioneel beheerder is. Een functioneel beheerder heeft toegang tot de instellingen (onderhoudsmenu)
 • In de facturatiescherm werd voor verschillende klanten verschillende naamgeving gebruikt. Dat is nu rechtgetrokken. Zo is analysedocument voortaan Extra document.
 • Bij het aanmaken van een commissiefactuur wordt nu automatisch het juiste grootboeknummer ingevuld.
 • De export naar Exact Online is aangepast. Bedragen zijn niet langer in het (voor Exact Globe benodigde) 12 cijfer-format, als boekingsperiode wordt het inzamelmoment genomen (niet langer de factuurdatum als uitgangspunt) en kostenplaatsen worden meegegeven en als een bezoek HAP plichtig is (aangevinkt bij factuur) dan worden netto bedragen geëxporteerd, anders bruto bedragen. Verder is het aantal velden dat wordt geëxporteerd verminderd. Een behoorlijk aantal velden dat werd geëxporteerd is wel nodig voor Exact Globe, maar niet voor Exact online.
 • Het bestand dat bij een CSV export wordt gegenereerd, heeft voortaan na de datum ook de tijd als ‘volgnummer’ om te voorkomen dat bestanden ongewenst worden overschreven
 • In het selectiescherm voor CSV-export naar Exact is nu een vinkje toegevoegd om ineens alle geselecteerde vinkjes uit te zetten (met de filterbutton kunnen ze overigens weer allemaal aan gezet worden)
 • Als een correctiefactuur (inclusief creditering) klaar staat in de te factureren kolom en er wordt op Annuleren geklikt, dan wordt de oorspronkelijke situatie hersteld en de nieuwe facturen verwijderd. Omdat soms per ongeluk voor annuleren werd gekozen (ipv sluiten) wordt nu een waarschuwing gegeven zodat het terugdraaien kan worden gestopt als per ongeluk op annuleren is geklikt.
 • Verbetering doorgevoerd bij de export naar Exact. Als een bezoek HAP-plichtig is én bij de instelling van de haven is gekozen voor netto bedragen, dan worden de netto bedragen geëxporteerd, als het bezoek niet HAP plichtig is en er is bij de haveninstelling gekozen voor netto bedragen, worden de bruto bedragen geëxporteerd. Als het bezoek HAP-plichtig is en de haveninstelling staat op bruto bedragen, worden de brutobedragen geëxporteerd.
 • Bug opgelost: bij een correctiefactuur met creditering werd bij het wijzigen van de debiteur niet altijd de adresgegevens goed aangepast. Dit is hersteld.
 • Als tijdens de uitvoering van een opdracht een UCRN wordt gewijzigd, dan wordt het UCRN ook in het S-formulier aangepast, zodat bij het opnieuw sturen van havenberichten het juiste UCRN wordt meegestuurd.
 • Breedte van het scherm voor de CSV-export naar Exact is aangepast. Daardoor is alle informatie nu goed zichtbaar op het scherm.
 • Bij het versturen van reguliere facturen kan worden aangeven of eventuele nul-facturen wel of niet moeten worden verstuurd. De voorkeurinstelling kan in het onderhoudsmenu, bij de financiële instellingen, tab facturen worden ingesteld. In het scherm voor een concept-factuur of definitieve factuur kan de voorkeurkeuze eventueel nog worden aangepast. Als de optie Nul-factuur niet versturen wordt aangevinkt en het factuurtotaal is 0, dan wordt er wel een factuurnummer toegekend, een PDF gegenereerd, maar wordt er geen mail verzonden met eventuele bijlagen. Ook wordt er geen UBL-factuur gegenereerd.
 • Opruiming in de klankafspraken tabel. Daarin stonden nog velden die ooit bij de start van het project zijn opgenomen. Later is de structuur aangepast (meer prijsregels mogelijk bij een prijsafspraak) waardoor die velden nu verwijderd konden worden.
 • Bij de factuurregels van de factuur zoals die door ORCA wordt gegenereerd worden voortaan grootboeknummers en kostenplaatsen opgenomen. Dit geldt ook voor de eventueel gegenereerde commissiefactuur. Hierdoor is het vrijwel niet meer nodig om handmatig grootboekrekeningen en kostenplaatsen te selecteren bij een factuurregel. Let op: bij het handmatig aanmaken van een commissiefactuur (na wijziging van een debiteur of klantafspraak) wordt grootboek en kostenplaats nog niet gevuld.
 • Bij het scherm waarin de regels voor de export naar Exact worden geselecteerd, is het nu mogelijk om van facturen aan te geven dat ze niet naar exact geëxporteerd moeten worden. Dit kan handig zijn als de betreffende facturen al handmatig zijn verwerkt.
 • Het zoeken naar een binnenvaartschip op naam werkt weer als vanouds.
 • De sortering in de Activiteiten kolom van de Marpol 20 is aangepast.
 • Vooradviezen komen nu in ORCA binnen (de eerste is net binnen!). Vandaag en wellicht de komende dagen svp nog wel de wijzigingen en annuleringen in de inbox in de gaten houden voor vooradviezen die niet op de nieuwe manier doorgezet zijn. Die worden waarschijnlijk niet bijgewerkt / geannuleerd omdat het originele vooradvies ontbreekt. Dit is tijdelijk !
 • Het voorraadscherm gaat nu 3 maanden terug ipv 6 maanden.
 • Bij een relatie kun je vastleggen wat de standaard actie is voor een vooradvies (alleen zichtbaar als relatie zowel een debiteur als een agent rol heeft). Dit zit niet bij de prijsafspraak, maar in Wijzigen relatie scherm.
 • Als voor een relatie een keuze is gemaakt, dan heeft die specifieke knop in het vooradvies scherm een onderscheidende kleur (die overigens alleen zichtbaar is als er een match is voor ligplaats en agent).
 • Bij het opvoeren van een afgifte komt nu bij buitenlandse afvalverwerkers (nu alleen MTD) de melding op dat er 3 dagen vantevoren een e-mail moet worden uitgestuurd om de lossing aan te melden. Tevens komt er dan een checkbox die aangezet kan worden als de e-mail is verstuurd.
 • Bij ASNs is nu een geldigheidsperiode toegevoegd. Als er geen datum is ingevuld, dan is ie gewoon geldig, maar zodra je een vanaf of tot datum invult, dan zie je dat de ASN niet meer actief is. De schipper kan deze afvalstof dan niet meer selecteren bij het lossen.
 • Overpompen heeft nu ook 1e, 2e werk etc.
 • Deze 1e, 2e werk etc. werkt nu ook voor afvoer of overpomp activiteiten die de schipper aanmaakt.