Selecteer een pagina
 • Als in het factuurscherm een linkertab is gekozen en daarna op herberekenen wordt gedrukt, blijft de tab actief. Eerder werd na herberekenen de tab gereset naar de eerste tab.
 • Het menu voor facturen en boekingen (boven de kolom Te factureren) is uitgebreid met een optie om factuurregels zonder grootboeknummer te controleren.
 • Havenbedrijven en Portbase hebben wijzigingen doorgevoerd in de meldingen aan havenbedrijven. In deze versie van ORCA is de meldmodule aangepast op de nieuwe meldverplichtingen. Voortaan wordt in de EOPM de nog niet ingezamelde, maar wel in de order opgenomen afvalstoffen vermeld. Daarnaast is een wijziging doorgevoerd in het doorgeven van geplande start- en eindtijd en de werkelijke start- en eindtijd.
 • Er is een technische foutmeldingsroutine toegevoegd, waardoor het mogelijk is om bij onverwachte situaties en fouten direct een melding naar Softshape te sturen. De meldingen komen binnen in het meldingensysteem van Softshape.
 • Bij de offerte of opdracht kan een klantafspraak worden gekozen. Als een klantafspraak wordt gekozen, wordt deze klantafspraak toegepast bij het opstellen van de concept factuur (daarna kan nog worden aangepast). Als er geen klantafspraak is gekozen bij de offerte of order, wordt gecontroleerd of er een geldige klantafspraak is als de concept factuur wordt opgesteld. Als dat zo is, wordt die klantafspraak alvast vooringevuld (kan daarna worden aangepast). Als er meer geldige klankafspraken beschikbaar zijn, wordt een selectiescherm getoond, waaruit de gebruiker moet kiezen voordat de conceptfactuur wordt opgesteld.
 • Het scherm waarin de gebruiker een klantafspraak kan selecteren, bij het maken van concept offerte, is aangepast. Er is meer informatie beschikbaar, waardoor een betere keuze kan worden gemaakt. Verder wordt het selectiescherm voortaan als pop-up scherm getoond.
 • In het menu facturen en boekingen (verschijnt als wordt geklikt op het plusje boven de kolom te factureren opdrachten) is een menuoptie toegevoegd: facturen afdrukken. Daarbij is het mogelijk om een serie facturen ineens af te drukken. Als de facturen zijn afgedrukt, wordt dat door ORCA bijgehouden en worden een volgende keer alleen de facturen getoond die nog niet zijn afgedrukt. Facturen kunnen altijd individueel worden afgedrukt in het het overzicht factureren (knop in de linker knoppenbalk) met een rechtermuisklik op de daarna geselecteerde factuur.
 • De export naar het financieel systeem is uitgebreid met een mogelijkheid om naast factuurdatum in de boekingsregel ook de inzameldatum van en datum t/m op te geven. Hierdoor wordt het mogelijk om de onderhuids Exact-boeking van verdeling van opbrengsten over verschillende perioden te faciliteren.
 • Bij het exporteren van een CSV-bestand naar Exact kan nu op Annuleren worden gedrukt als een map moet worden opgegeven waarin het CSV-bestand moet worden geplaatst. Als op annuleren wordt gedrukt, stopt het aanmaken van het bestand en wordt teruggekeerd naar het selectiescherm. Er wordt dan geen bestand aangemaakt.
 • Als een factuur wordt gemaakt met daarop een kortingsregel (of direct of na wijziging van een debiteur of klantafspraak) wordt voortaan bij SWOC geen bedrag meer vermeld waarover de factuurkorting wordt verleend.
 • Probleem opgelost bij het (her)berekenen van de havenfactuur. In sommige gevallen werden er geen factuurtotalen berekend.
 • De voorkeurhaven kan worden ingesteld bij instellingen > algemene instellingen en wordt voor ingevuld bij het maken van de havenfactuur.
 • Rechten ingesteld voor vooradvies verwerkingsscript.
 • Aanpassing gemaakt op SOI / SOV voor afgiftes: nu worden ook de afvalstof en bgb nr getoond.
 • Diverse aanpassingen gemaakt aan vooradvies verwerking nav feedback.
 • Performance verbetering doorgevoerd voor voorraadscherm.
 • Fix gemaakt voor onjuist laagste S nummer op maandelijkse checklist lichters.
 • Interne notitie toegevoegd voor vooradviezen en offertes.
 • Mechanisme ingebouwd om kaartje niet te openen als een andere gebruiken die aan het wijzigen is.
 • Controle op eigenaar schip in combinatie met reeds ingevoerde debiteur bij invoeren directe opdracht zeeschip.
 • Aanpassing gemaakt voor het openen van ORCA om niet langer de scrollbars te zien.
 • Voorbereiding getroffen om SAB factuur te splitsen per cost center voor een maand en perceel.
 • Scripts ingebouwd tbv app voor het verwerken van diverse nieuwe functies in de app.