Selecteer een pagina
 • De wijze waarop in offertes de prijs van een afvalstof wordt opgehaald is aangepast, waardoor substantiele performaceverbetering is gerealiseerd.
 • In de berekening van de offerteprijs van afvalproducten wordt nu met meer variabelen rekening gehouden. Bij het bepalen van de prijs wordt nu rekening gehouden met
  – de haven waarin de inzameling plaats vindt en de netto/bruto instelling voor die betreffende haven,
  – eventuele HAP plicht en vergoedingsrecht,
  – de status van de betreffende stof (is het direct of indirect product) en
  – de datum waarop de inzameling plaats vindt (lees: de ETA of ETB)
 • Indien er problemen zijn met de SAB inzameling verwerking in Afvalrap wordt er een melding gemaakt in onze Softshape logging.
 • Voor schippers wordt het verplicht om een opmerking te maken bij het peilen als de correctie te groot is over de afgelopen maand.
 • Voor een gemixte inzameling van een ZS van ships waste en cargo related waste is er nu de mogelijkheid voor de schipper om een proof of discharge uit te printen voor ofwel ships waste ofwel cargo related waste.