Selecteer een pagina
 • Het scherm voor het opmaken van de havenfactuur is iets vereenvoudigd (aantal onduidelijke tellingen zijn verwijderd) en de performance van de filters is verbeterd.
 • Havens kunnen hun indirecte vergoeding via andere havenbedrijf laten verrekenen. In menu onderhoud haven instellingen kan opgegeven worden welke andere haven de indirecte vergoeding afwikkelt. Als een haven dat zelf doet (Amsterdam, Rotterdam, etc.) dan moet hier de eigen haven ingevuld worden. In het scherm havenfactuur worden ook de inzamelingen getoond waarvan de financiele afwikkeling door de geselecteerde haven wordt uitgevoerd.
 • Bij het klaarzetten van de havenfactuur wordt niet langer om een directory gevraagd waar het CSV bestand kan worden neergezet. Als op de knop export CSV wordt gedrukt, verschijnt die vraag nog wel.
 • Bug opgelost. Als een andere prijsafspraak werd gekozen, werd de afwikkeling daarvan (commissiefactuur maken, verwijderen of updaten of kortingsregels aanmaken, verwijderen of updaten) niet goed uitgevoerd. Dat is nu aangepast en zou goed (en sneller) moeten werken.
 • Bug opgelost. TELLING VAN m3 nog niet goed. Als HAP wordt uitgezet, daarna opnieuw berekend, blijft de indirect stof meegeteld, ook al is bezoek niet HAP
 • Bug opgelost waar bij een factuur voor de ontvangst derden het factuurbedrag in factuurregels als directe kosten werd opgenomen.
 • Bug opgelost waar bij een commissiefactuur in sommige gevallen een netto bedrag in de regel werd getoond, terwijl een bruto bedrag in de totaaltelling werd getoond.
 • Bug opgelost waarbij een lege regel met het ID van een verwijderde commissiefactuur werd gecreëerd. Voor de gebruiker is dit niet zichtbaar, maar in de database ontstonden lege regels. De bug werd veroorzaakt door een update van de adresgegevens van de commissionair nadat een commissiefactuur was verwijderd.
 • Bug opgelost. Als bij een factuur voor een inzameling geen offertevolume beschikbaar was, werd in de berekening van extra volume bij een lumpsumfactuur de foutwaarde (-1) voor de berekening gebruikt. Hierdoor werd 1 m3 teveel berekend bij het extra volume.
 • Voortaan wordt het volume van een ingezamelde stof, die niet al in de offerte is opgenomen als Extra volume op de lumpsumfactuur gezet.
 • Fix voor onjuist gevulde datums in de EOVM meldingen voor VT inzamelingen.
 • E-mail knop voor vooradviezen wordt nu onzichtbaar gemaakt als er geen match is voor een agent of als er geen e-mailadres is gevonden voor de gelinkte agent.
 • Aanvulling gemaakt op de kantoor correctie functie. Nu keuze voor: alleen bijwerken interne voorraad, alleen SOI/SOV bijwerken of beiden bijwerken.
 • Actief vlaggetje toegevoegd voor schippers in de database om filtering mogelijk te maken in het scherm om verlof aan te maken voor alleen de actieve schippers.
 • Diverse knoppen niet langer meer tonen op het planningsscherm (detail wel/niet, BV/ZS filter en order overzicht).
 • Aanpassing gemaakt voor KPI rapportage zodat er geen facturen gemist worden als script op de eerste dag draait. Tevens knop gemaakt om maandresultaten te verversen.
 • Bij de keuze voor Geen afgifte voor VT klussen worden nu alle reeds ingevoerde afvalstoffen verwijderd die al waren ingevoerd als lossing om voorraadproblemen te voorkomen.
 • Half grijze achtergrond bij activiteiten scherm per lichter aangepast.
 • Bij starten van een opdracht door schipper (of door kantoor bij een VT/BW klus) wordt er nu gecontroleerd of de opdracht al wordt gewijzigd door een andere gebruiker om te voorkomen dat het opgehoogde ordernummer niet kan worden bijgewerkt in de opdracht